Skip to main content
Voor ouders

Individuele begeleiding

Heeft uw kind zorg nodig omdat er nog geen of nauwelijks sprake is van communicatie?

Handbabbelen verzorgt deze individuele begeleiding.

Tijdens deze individuele begeleiding worden er gebaren geleerd aan uw kind maar ook aan u als ouders. Dit gebeurt spelenderwijs en zal afgestemd zijn op de behoeften van uw kind.

Doelen waaraan gewerkt wordt zijn:

  • De communicatie in zijn geheel bevorderen
  • De sociaal- emotionele ontwikkeling bevorderen
  • Gedragsproblemen die ontstaan zijn vanwege stoornissen in de communicatie verminderen
  • Zelfvertrouwen van het kind vergroten

Bij Handbabbelen kunt u zorg afnemen in Zorg in Natura (ZIN) en op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit gaat in overleg met de gemeente waarin u woonachtig bent.

U kunt zich met een hulpvraag ook wenden tot uw huisarts of kinderarts.

Individuele begeleiding gecombineerd

Wanneer er na de startperiode van ongeveer 12 weken individuele begeleiding plaats heeft gevonden, kan er in overleg met ouders gesproken worden over gecombineerde begeleiding.

Bij gecombineerde begeleiding vindt begeleiding plaats met 1 of 2 andere kinderen samen. Er moet dan wel sprake zijn van een mogelijke match tussen de kinderen. Handbabbelen zal dit met zorg uitzoeken en bespreken met de ouders.

Kinderen spelen hierbij met elkaar en leren en stimuleren elkaar. Spelenderwijs komen de gebaren aan bod en zal er meer thematisch gewerkt worden.

Ouders worden hierbij natuurlijk nog steeds meegenomen maar vinden ook in de ander ouders mogelijkerwijs een sparringpartner.

Cursusaanbod voor ouders