Skip to main content

Visie

Werken aan de taalontwikkelingsachterstand!

Bij Handbabbelen werken we samen met u en uw kind middels gebaren aan de taalontwikkeling/ taalontwikkelingsachterstand, de sociaal- emotionele ontwikkeling, het vergroten van het zelfvertrouwen en indien nodig aan de gedragsproblematiek die ontstaan is vanwege stoornissen in de communicatie. Bij deze begeleiding nemen wij het hele systeem mee.

Kinderen die bij de communicatie niet begrepen worden, kunnen gedragsproblemen ontwikkelen. Dit gedrag kan positief beïnvloed worden door gebruik te maken van gebaren. Hierdoor kan er worden gecommuniceerd en voelt het kind zich gehoord en begrepen.

Kinderen leren zich bij handbabbelen uitdrukken in zowel gebaren als in taal. Dit biedt een emotionele basis, voordelen en mogelijkheden voor het kind om te communiceren.

Gebaren ondersteunen visueel.  Een visuele ondersteuning zorgt ervoor dat taal beter wordt opgenomen in de hersenen. Dit leidt tot een beter taalbegrip maar het biedt kinderen ook de mogelijkheid om, als tussenstap voor het praten, een gebaar in te zetten. Woorden uitspreken is voor een kind namelijk best een ingewikkeld proces.