Skip to main content

Ouders

Praten lukt nog niet maar toch wil je kind je iets duidelijk maken!

Herkenbaar?

Handbabbelen kan hiermee helpen. Wij zetten gebaren in om tot communiceren te komen wanneer gesproken taal nog niet aanwezig is.

De eerste stap naar communicatie!

Bij Handbabbelen werken we samen met u en uw kind aan de communicatie door gebaren in te zetten. Deze gebaren komen uit de Nederlandse gebarentaal en worden altijd ondersteund met gesproken taal. Zo wordt er een link gemaakt tussen de gesproken taal en het gebaar en slaan kinderen de woorden beter op in hun geheugen.

Kinderen kunnen zich zo uiten voordat ze het woord kunnen uitspreken. Woorden uitspreken kan voor een kind namelijk best een ingewikkeld proces zijn.

Gebaren met je kind heeft veel voordelen, voor zowel je kind als jij als ouder.

(Het is namelijk niet alleen maar voor dove of slechthorende kinderen)

De voordelen van het gebaren met kinderen zijn:

  • Je bevordert de taal- en spraakontwikkeling door gebaren. Je laat de taal niet weg maar je ondersteunt deze met gebaren.
  • Het contact tussen jou en je kind wordt intensiever, waardoor de relatie onderling wordt versterkt.
  • Het zelfvertrouwen zal groeien bij je kind maar ook bij jou als ouder omdat jullie met elkaar kunnen communiceren.
  • Doordat je kind kan communiceren zullen de frustraties afnemen. Je kind wordt namelijk gehoord en begrepen en dat is van belang op welke leeftijd dan ook.
  • Verbindingen in de hersenen van je kind worden al vroeg gelegd wat op latere leeftijd voordelen kan opleveren gekeken naar de woordenschat en de leesbevordering.

Het is van belang dat  je kind vaak in aanraking komt met de gebaren. Zo zal het zich de gebaren eerder eigen maken. Vraag daarom, wanneer u ermee aan de slag gaat, ook aan familie en omgeving om mee te doen. Zo leert iedereen gebaren en wordt je kind begrepen.

Gaat mijn kind dan uiteindelijk wel praten of blijft hij alleen maar gebaren?

Het is logisch dat u zich dit als ouder afvraagt. De inzet van de gebarentaal heeft geen negatief effect op de spraakontwikkeling. Handbabbelen gebruikt de gebaren als ondersteuning bij de gesproken taal, dus niet als taal op zich. Het heeft zelfs een positief effect, het kan je kind juist helpen om eerder te gaan praten.

Een kind leert door te imiteren en zal zowel het gebaar als ook het gesproken woord na proberen te doen. Wanneer het na een tijdje lukt om het woord uit te spreken, zal het gebaren van het woord afnemen en zal je kind zich steeds vaker in gesproken woorden uit gaan drukken.

Welke kinderen kunnen gebaren gebruiken?

Veel kinderen zijn vanaf ongeveer 6 maanden motorisch in staat om gebaren te herkennen en op te slaan. Echter moet er altijd gekeken worden naar de brede individuele ontwikkeling van het kind.

Handbabbelen gebruikt gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal waardoor het universeel is voor heel Nederland.