Skip to main content

Vanaf ongeveer 6 maanden zijn kinderen motorisch in staat om gebaren te herkennen en op te slaan.

Vanaf 8 à 10 maanden lukt het kinderen al om te communiceren d.m.v. gebaren. 

Deze communicatie is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hoe verloopt de individuele ontwikkeling van het kind?
  • Komt het kind veel in aanraking met gebaren? Denk hierbij aan de thuissituatie, wie gebaart met het kind? Doet de hele familie en directe omgeving mee?
  • Vindt het kind de gebaren interessant of is het kind meer bezig met andere dingen?

Wanneer het kind vaak in aanraking komt met de gebaren, maakt het zich deze eerder eigen. Vraag daarom, wanneer u ermee aan de slag gaat, ook aan familie en omgeving om mee te doen.

Kinderen kunnen bij het starten van het gebaren, eigen gebaren vormen. Dit is niet erg en alleen maar leuk. Handbabbelen gebruikt gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal waardoor het universeel is voor heel Nederland. Het wordt bij Handbabbelen gestimuleerd gebruik te maken van deze gebaren maar worden ze omgevormd tot een ander gebaar, dan is dat geen probleem. Het draait om de communicatie tussen ouders en kind, niet om het “goede” gebaar. 

Waarom gebaren?

Gebaren met het kind heeft veel voordelen, voor zowel het kind als de ouder. 

Je hoeft namelijk niet alleen te gebaren met een kind dat slechthorend of doof is, nee integendeel. 

De voordelen van het gebaren met kinderen zijn:

  • Je bevordert de taal- en spraakontwikkeling d.m.v. gebaren. Je laat de taal niet weg maar je ondersteunt deze visueel met gebaren. 
  • Het contact tussen ouder en kind wordt intensiever, waardoor de relatie onderling wordt versterkt.
  • Het zelfvertrouwen zal groeien bij de ouder maar ook bij het kind omdat jullie met elkaar kunnen communiceren.
  • Doordat het kind kan communiceren zullen de frustraties afnemen. Het kind wordt namelijk gehoord en begrepen en dat is van belang op welke leeftijd dan ook.
  • Verbindingen in de hersenen van het kind worden al vroeg gelegd wat op latere leeftijd voordelen kan opleveren gekeken naar de woordenschat.

Is er sprake van een negatief effect op de spraakontwikkeling van het kind?

Het is logisch dat u zich dit als ouder afvraagt. Het heeft geen negatief effect op de spraakontwikkeling. Handbabbelen gebruikt de gebaren als ondersteuning bij de gesproken taal, dus niet als taal op zich. Het heeft zelfs een positief effect, het kan het kind juist helpen om te communiceren en zo eerder te gaan praten. 

Het kind leert door te imiteren en te herhalen. Hierbij zal het kind zowel het gebaar als ook het gesproken woord imiteren en herhalen. Wanneer het na een tijdje lukt om het woord uit te spreken, zal het gebaren van het woord afnemen en zal het kind zich steeds vaker in gesproken woorden uit drukken.