Skip to main content

Zorg met gebaren = Handbabbelen

Visie:

Handbabbelen heeft als doelstelling om de taalontwikkeling middels gebaren bij alle kinderen te bevorderen en te stimuleren. Denk hierbij aan nederlandstaligen kinderen, anderstaligen kinderen maar ook kinderen met een stoornis zoals het Downsyndroom of Autisme.

Werken aan de taalontwikkelingsachterstand!

Bij Handbabbelen werken we samen met u en uw kind middels gebaren aan de taalontwikkeling/ taalontwikkelingsachterstand, de sociaal- emotionele ontwikkeling, het vergroten van het zelfvertrouwen en indien nodig aan de gedragsproblematiek die ontstaan is vanwege stoornissen in de communicatie. Bij deze begeleiding nemen wij het hele systeem mee.

Kinderen die bij de communicatie niet begrepen worden, kunnen gedragsproblemen ontwikkelen. Dit gedrag kan positief beïnvloed worden door gebruik te maken van gebaren. Hierdoor kan er worden gecommuniceerd en voelt het kind zich gehoord en begrepen.
Kinderen leren zich bij handbabbelen uitdrukken in zowel gebaren als in taal. Dit biedt een emotionele basis, voordelen en mogelijkheden voor het kind om te communiceren.
Gebaren ondersteunen visueel.  Een visuele ondersteuning zorgt ervoor dat taal beter wordt opgenomen in de hersenen. Dit leidt tot een beter taalbegrip maar het biedt kinderen ook de mogelijkheid om, als tussenstap voor het praten, een gebaar in te zetten. Woorden uitspreken is voor een kind namelijk best een ingewikkeld proces.

Het is van belang dat het kind vaak in aanraking komt met de gebaren

Wanneer het kind vaak in aanraking komt met de  gebaren, maakt het zich deze eerder eigen. Vraag daarom, wanneer u ermee aan de slag gaat, ook aan familie en de directe omgeving om mee te doen.

Communiceren met gebaren doe je met z’n allen!

Samenwerkend, ontwikkelingsgericht en communicatief:
Onze basiswaarden

Samenwerken

Gebaren doe je samen. Samenwerken vinden wij binnen handbabbelen erg belangrijk- zowel met ouders als met andere ketenpartners waarbij het kind mogelijk betrokken is.

Ontwikkelingsgericht werken

Handbabbelen kijkt goed naar de behoeften van het kind en welke factoren er hierbij nodig zijn om de brede ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden op maat. Het gaat erom wat het kind nodig heeft om verder te komen.

Optimale communicatie

Handbabbelen ondersteunt de gesproken taal met gebaren waarbij we het kind een stem geven in een periode dat het nog niet kan spreken maar wel begrijpt wat er gezegd wordt. Door gebruik te maken van gebaren wordt de communicatie visueel en bieden we het kind en de ouders/verzorgers een manier om met elkaar te communiceren.

Even voorstellen

Ik ben Cindy Rongen en heb 15 jaar ervaring als docent binnen het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs en als Master SEN-gedrag.  In 2020 voelde ik dat ik een andere richting op wilde en heb hierin mijn hart gevolgd… 

Aanbod van cursussen en begeleiding